תנועת חמש אצבעות

חמש אצבעות היא תנועה חינוכית-חברתית אשר הוקמה בשנת 2014. התנועה חרטה על דגלה ליצור שינוי תרבותי וחברתי במדינת ישראל.
התנועה פועלת במגוון תחומים בחברה, באמצעות שיטה פיזית-מנטלית ייחודית שפותחה על בסיס ניסיון רב בשטח ומחקר אקדמי.

תכנית הנוער וייעודה

התנועה פועלת בשיתוף אוכלוסיות שונות – חניכי התנועה, בוגרי התנועה, ספורטאים, תלמידים, חניכי מכינות ותנועות נוער, חיילים, מורים, מאמנים ודמויות מפתח. מטרת שיטת האימון – לפתח כלים, מיומנויות וערכים כבסיס לצרכים והאתגרים הפוגשים אותנו בעידן המודרני.

תכנית הבסיס של תנועת חמש אצבעות המהווה את יסודות השיטה הפיזית מנטלית. תכנית הליבה בונה ומעצבת היבטי חוסן רבים בקרב בני ובנות נוער בגילי חט״ב ותיכון. התהליך בא לידי ביטוי על בסיס שיטה יחודית שפיתחה התנועה אשר יוצרת חיבור מיטבי בין הגוף לנפש(אימון פיזי ככלי לבניית אישיות ואופי).

הקשר בין המכינה לתנועה

1 צוות התנועה

צוות המאמנים של תנועת חמש אצבעות לוקח חלק פעיל בשגרה היום-יומית של המכינה ומעביר לחניכיה אימונים ותכנים רבים לאורך השנה.

2 שילוב החניכים בתנועה

החניכים משמשים מדריכים באימונים של חלק מקבוצות תכנית הנוער. בנוסף, החניכים משתלבים בשיתופי הפעולה של התנועה עם קבוצות ספורט שונות, קורסים צבאיים ויחידות מובחרות.

3 "חמש אצבעות ביום-יום"

חניכי המכינה חיים בשגרה שלהם את התרבות והערכים שתנועת חמש אצבעות מנסה ליצור. אופי התנועה מורגש בכל דבר שקורה במכינה.